Návrat do kanceláří – zaměstnavatelé musí včas přijmout správní opatření

Dříve či později čeká množství firem, které kvůli pandemii COVID-19 doporučili svým zaměstnancům pracovat z domova, návrat zpět do kanceláří. Ať už k němu dojde za dva, tři nebo více týdnů, je dobré začít se na něj připravovat již nyní. Praktické návody poskytují poradensko – realitní společnosti, pracovní portál Profesia.sk i Úřad veřejného zdravotnictví SR (ÚVZSR).

Způsob práce v kancelářích se v nejbližším období v důsledku pandemie určitě změní. Dnes je těžké odhadnout, na jak dlouhou dobu. „Zatím se zaměřujeme spíše na krátkodobé řešení vyvolané vlivem zdravotní krize a opatření primárně zaměřená na zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců. Málokdo si už dnes troufá s určitostí říci, jaký bude mít tato nová situace dlouhodobý dopad, „říká Marek Marynčák, zodpovědný za řešení pracovního prostoru v poradensko – realitní společnosti Colliers International. Stejný přístup mají i v Cushman & Wakefield. Jejich doporučený systém pravidel není myšlen jako dlouhodobé řešení pro každodenně běžný provoz firem. Měl by však umožnit k návratu zaměstnanců mohlo dojít co nejdříve a za co nejlepších bezpečnostních podmínek.

postupný proces
Podle ÚVZSR třeba nadále zvážit, zda je nezbytná fyzická přítomnost zaměstnanců v kancelářích. Tam, kde je to možné a neovlivňuje to práci, bychom nadále doporučovali využívat home office, telekonference namísto porad a podobně. V souvislosti s vracením zaměstnanců zpět do firem se setkávají na pracovním portálu Profesia.sk s tím, že jde o postupný proces. „Pro firmy je určitě lepší, pokud se nerozhodnou v jeden den vrátit zpět všechny, ale lze vytvořit střídavý plán. To znamená, že jedni chodí do práce v takové dny, jiní zase v jiné dny, „vysvětluje Nikola Richterová, PR Manager Profesia.sk.

Nová pravidla fungování
Kanceláře zůstanou důležitou součástí business strategií podniků i nadále. Před pěstováním dobrých vztahů musí však nyní dát zaměstnavatelé přednost zajištění dostatečného odstupu mezi zaměstnanci a hygieně. Právě teď je správný čas zamyslet se nad tím, jak připravit pracoviště na návrat zaměstnanců a vytvořit pravidla fungování. „V těchto pravidlech by mělo být jasné, kdy a kde musí zaměstnanci bezpodmínečně nosit roušku, zda je možné například absolvovat setkání v zasedačkách a jaký je maximální počet lidí v místnosti,“ říká Nikola Richterová. Marek Marynčák zdůrazňuje, že v této situaci je také důležité, aby byl zaměstnavatel připraven řešit problémy zaměstnanců nastavením správné interní komunikace. Společnost Cushman & Wakefield shromáždila zkušenosti získané během uplynulých týdnů v Číně, analyzovala data Světové zdravotnické organizace (WHO) a rady zdravotnických odborníků. Na tomto základě vyvinula koncept Six Feet Office, který přináší pravidla a pomůcky, které v kancelářích umožní a usnadní dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů, nebo jak se často uvádí v zahraničí šest stop – six feet = dva metry.

Jak zachovávat odstupy
Podle 6 Feet Office by měl být zachováván společenský odstup dva metry mezi jednotlivci již při vstupu do budovy. V prostorách recepce, před turnikety nebo výtahy, tam všude lze pomocí vizuálních prvků, jako jsou samolepky na podlaze, naznačit potřebné vzdálenosti. Značení na zemi může pomoci také usměrnit pohyb zaměstnanců po budově, její chodbách či kancelářích – určením dvoumetrové vzdálenosti a také směru, kterým je žádoucí se ve společných prostorách pohybovat: ideální jednosměrně, ve směru hodinových ručiček. Tato myšlenka se může zdát trochu komická a těžko realizovatelná, ovšem ve zdravotnických zařízeních bývá takové usměrnění pohybu pracovníků samozřejmostí. Vizuální pomůcky se dají využít i na pracovních místech, např. při každém pracovním stole se na podlaze vyznačí dvoumetrová kruhová bezpečnostní zóna. Nedostatečnou vzdálenost jednotlivých pracovních stolů lze řešit instalací bariér z plexiskla. V zasedacích místnostech budou pro účastníky jednání předem připravené místa v adekvátní vzdálenosti, příchod i odchod bude podléhat pravidlům.

hygienická opatření
Zůstává povinnost nosit roušky všude mimo své domácnosti až do odvolání. Každé pracoviště je třeba udržovat hygienicky čisté, a tak by každý zaměstnanec měl mít k dispozici dezinfekční prostředky, které na začátku a na konci pracovní doby použije k vyčištění své pracovní desky, klávesnice, myši atd. U sdílených pracovních míst lze zvýšit hygieny použít například jednorázové papírové podložky na pracovní stůl, které po ukončení práce zaměstnanec vyhodí. „Zaměstnavatel by měl zajistit tekuté mýdlo a papírové utěrky, zaměstnanci by neměli používat vysoušeče rukou,“ připomíná ÚVZSR. Samozřejmostí je zajištění častějšího a důkladnějšího úklidu všech pracovních míst a společných prostor, které mnohé firmy zavedli již v počátcích hrozby COVID-19.

Další články autora

Komentáŕe

- Komerční sdělení -PR článek

Mohlo by Vás zajímat